การสั่งซื้อสินค้า


คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าที่คุณต้องการ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิกปุ่ม "หยิบลงตะกร้า" หรือปุ่ม "สั่งซื้อ" (ขึ้นอยู่กับ Template ของร้านค้า) ของสินค้าที่คุณต้องการ
2. คลิกที่ "ตะกร้าสินค้า" (อยู่บนขวาสุดของเว็บร้านค้า) ซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีจำนวนสินค้าในตะกร้าเพิ่มขึ้น
3. คลิก "สั่งซื้อสินค้า" เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไป แต่หากต้องการเลือกสินค้าเพิ่มให้กดปุ่ม Close
4. หากคุณยังไม่ได้ Login เข้าสู่ระบบ คุณจะพบกับหน้าเข้าสู่ระบบ Analog60 ดูวิธีการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
    หาก Login อยู่แล้วจะข้ามขั้นตอนนี้ไป
5. กรอกที่อยู่สำหรับรับสินค้า (กล่องสีเขียว) และกรอกที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงินคนละที่กับสถานที่รับของ (กล่องสีแดง)
6. เลือกวิธีการจัดส่ง (มีหลายวิธี หลายราคา ขึ้นอยู่กับเจ้าของร้านที่เป็นผู้กำหนด) และเขียนเพิ่มเติมรายละเอียดเกียวกับสินค้าที่ซื้อ จากนั้นคลิกปุ่ม "ขั้นตอนถัดไป"
7. ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ และที่อยู่ในการจัดส่ง พร้อมราคาสุทธิ (รวมค่าขนส่ง) จากนั้นให้คลิกปุ่ม "ยืนยันการสั่งซื้อ"
8. สิ้นสุดขั้นตอนการสั่งซื้อ หากคุณชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชำระเงินเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป ดูวิธีการแจ้งชำระเงิน